Contact icon

62 501 24 34

Contact icon

691 170 668 - tlenoterapia

Contact icon

792 317 779 - hospicjum, żywienie, opieka domowa

Email icon

biuro@medyk-online.pl

Śledź nas w social mediach

Facebook icon logo
Hospicjum domowe

Hospicjum domowe

Świadczenia opieki paliatywnej i hospicyjnej to wszechstronna, całościowa opieka i leczenie objawowe świadczeniobiorców chorujących na nieuleczalne, niepoddające się leczeniu przyczynowemu, postępujące, ograniczające życie choroby. Opieka ta jest ukierunkowana na poprawę jakości życia, ma na celu zapobieganie bólowi i innym objawom somatycznym oraz ich uśmierzanie, łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych.

Świadczenia gwarantowane realizowane w warunkach domowych obejmują:

 1. świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez lekarzy,
 2. świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki,
 3. leczenie bólu zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (drabina analgetyczna),
 4. leczenie innych objawów somatycznych,
 5. opiekę psychologiczną nad świadczeniobiorcą i jego rodziną,
 6. rehabilitację,
 7. zapobieganie powikłaniom,
 8. badania zlecone przez lekarza zatrudnionego w hospicjum domowym,
 9. ordynacja leków,
 10. bezpłatne wypożyczanie przez hospicjum domowe wyrobów medycznych takich jak: kule, laski, balkoniki, wózki inwalidzkie.

W zakresie koniecznym do wykonania świadczeń gwarantowanych świadczeniodawca zapewnia świadczeniobiorcy nieodpłatnie badania diagnostyczne.

Warunkami realizacji świadczeń gwarantowanych są:

 1. W zakresie koniecznym do wykonania świadczeń gwarantowanych świadczeniodawca zapewnia świadczeniobiorcy nieodpłatnie badania diagnostyczne.
 2. wskazanie medyczne, a w szczególności fakt występowania u świadczeniobiorcy jednostki chorobowej, o której mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia MINISTRA ZDROWIA z dnia 29 października 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, nierokującej nadziei na wyleczenie.

Świadczenia opieki paliatywnej i hospicyjnej w warunkach domowych są realizowane przy zachowaniu poniższych zasad:

 1. całodobowy dostęp przez 7 dni w tygodniu do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez lekarza,
 2. porady lekarskie w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż 2 w miesiącu,
 3. całodobowy dostęp przez 7 dni w tygodniu do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez pielęgniarkę,
 4. wizyty pielęgniarskie w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż 2 w tygodniu,
 5. pozostały personel – porady lub wizyty ustalane indywidualnie przez lekarza,
 6. wizyta personelu hospicjum domowego jest każdorazowo potwierdzana przez chorego, członka jego rodziny lub opiekuna - z zastosowaniem „Karty wizyt w domu chorego”,
 7. w trakcie sprawowania opieki, podczas każdej wizyty, chorzy i członkowie ich rodzin lub opiekunowie otrzymują zalecenia dotyczące dalszego postępowania pielęgnacyjnego i leczniczego, informacji o numerach telefonów personelu hospicjum domowego, udzielenia porad telefonicznych w każdym dniu tygodnia i w razie potrzeby, udzielenia wizyty w domu, innych form opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz zasad jej prowadzenia.

(lokalizacje: ul. Zagorzynek 34, 62-800 Kalisz – zasięg: Kalisz, Ostrów Wlkp., Krotoszyn)

Świadczenia są finansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Warunkiem koniecznym jest posiadanie przez pacjenta ubezpieczenia zdrowotnego oraz potwierdzającego ten fakt dokumentu. Świadczenia udzielane są w oparciu o umowę zawartą z Wielkopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.

Skierowanie do poradni specjalistycznej