Contact icon

62 501 24 34

Contact icon

691 170 668 - tlenoterapia

Contact icon

792 317 779 - hospicjum, żywienie, opieka domowa

Email icon

biuro@medyk-online.pl

Śledź nas w social mediach

Facebook icon logo
Tlenoterapia w warunkach domowych

Tlenoterapia w warunkach domowych

Do przewlekłego leczenia tlenem w warunkach domowych przy pomocy koncentratora tlenu, kwalifikują się chorzy na przewlekłe, nienowotworowe choroby płuc w okresie niewydolności oddychania. Kwalifikacja opiera się o wynik badania gazometrycznego krwi tętniczej pobranej w spoczynku, w pozycji siedzącej wykonanej w okresie wyrównania choroby (pacjent oddycha powietrzem atmosferycznym).

Wskazania:

 1. Ciśnienie parcjalne tlenu we krwi tętniczej (PaO2)£ 55 mmHg,
 2. Ciśnienie parcjalne tlenu we krwi tętniczej PaO256-60 mmHg, jeśli obecny jest przynajmniej jeden z trzech poniżej wymienionych objawów:
  1. radiologiczne cechy nadciśnienia płucnego,
  2. elektrokardiograficzne cechy przerostu prawej komory,
  3. hematokryt ³ 55%.

Kwalifikacji do leczenia dokonuje lekarz specjalista z oddziału chorób płuc. Lekarz kwalifikujący do leczenia musi dysponować aktualnymi wynikami:

 1. badania gazometrycznego krwi,
 2. badania spirometrycznego,
 3. rtg klatki piersiowej PA i boczne,
 4. EKG,
 5. morfologii krwi z hematokrytem.

Świadczeniodawca dostarcza do domu pacjenta koncentrator tlenu oraz przewody tlenowe nieodpłatnie, dostęp do całodobowej konsultacji telefonicznej z personelem zespołu domowego leczenia tlenem udzielającym świadczeń oraz zapewnia realizację i dostęp do badań:

 1. laboratoryjnych,
 2. mikrobiologicznych,
 3. radiologicznych.

(lokalizacja: ul. Jana Sobieskiego 1, 64-100 Leszno, zasięg: woj. wielkopolskie)

Świadczenia są finansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Warunkiem koniecznym jest posiadanie przez pacjenta ubezpieczenia zdrowotnego oraz potwierdzającego ten fakt dokumentu. Świadczenia udzielane są w oparciu o umowę zawartą z Wielkopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.

Karta zgłoszenia do domowego leczenia tlenem

Karta kwalifikacji do domowego leczenia tlenem

Skierowanie do poradni specjalistycznej - tlenoterapia