Contact icon

62 501 24 34

Contact icon

691 170 668 - tlenoterapia

Contact icon

792 317 779 - hospicjum, żywienie, opieka domowa

Email icon

biuro@medyk-online.pl

Śledź nas w social mediach

Facebook icon logo
Żywienie dojelitowe w warunkach domowych

Żywienie dojelitowe w warunkach domowych

Kwalifikacja pacjenta do żywienia dojelitowego następuje w warunkach szpitalnych lub w poradni prowadzącej leczenie żywieniowe.

Świadczenie dotyczy pacjentów, którzy z powodu braku możliwości podaży substancji odżywczych w ilości wystarczającej do utrzymania przy życiu drogą naturalną, wymagają długotrwałego podawania substancji odżywczych (diet przemysłowych) w sposób inny niż drogą doustną.

Wskazania do żywienia dojelitowego to:

 1. niedożywienie lub niedostateczne odżywianie w następstwie urazu lub choroby,
 2. zaburzenia połykania,
 3. zwężenia górnego odcinka przewodu pokarmowego,
 4. rozległe oparzenia, długo gojące się rany, odleżyny,
 5. zespół krótkiego jelita, choroby zapalne jelit, pooperacyjne przetoki jelitowe,
 6. powikłania pooperacyjne,
 7. okres chemio- i radioterapii,
 8. zaburzenia trawienia i wchłaniania, wyniszczenie, psychogenne zaburzenia odżywiania (jadłowstręt),
 9. choroby zakaźne (np. wyniszczenie w AIDS).

Żywienie dojelitowe w warunkach domowych polega na podawaniu – w domu pacjenta – substancji odżywczych innych niż naturalne, w dawce pokrywającej dobowe zapotrzebowanie na energię, w sposób inny niż doustnie (przetoka odżywcza, zgłębnik wprowadzony do żołądka, dwunastnicy lub jelita cienkiego), wraz z kompleksową opieką nad pacjentem, wynikającą z choroby podstawowej i prowadzonego leczenia, obejmującą:

 1. przygotowanie pacjenta lub opiekunów do leczenia w warunkach domowych,
 2. zapewnienie ciągłego kontaktu telefonicznego z pacjentem lub opiekunami,
 3. program badań kontrolnych zgodnie z terminarzem wizyt oraz według potrzeb w:
  1. poradni prowadzącej leczenie pacjentów żywionych dojelitowo w warunkach domowych lub
  2. domu pacjenta – co najmniej raz na kwartał;
 4. dostarczanie preparatów, sprzętu (w tym nieodpłatne wypożyczanie pomp do żywienia dojelitowego w przypadku wskazań) i niezbędnych środków opatrunkowych do domu pacjenta,
 5. zapewnienie hospitalizacji w przypadku podejrzenia lub wystąpienia powikłań leczenia oraz innych wskazań wymagających leczenia szpitalnego związanych z leczeniem żywieniowym,
 6. udrożnienie lub poprawę mocowania zgłębnika lub naprawę zgłębnika lub przetoki – według potrzeb, kontrolę rtg położenia zgłębnika – według potrzeb,
 7. transport pacjenta do ośrodka w celu badań lub hospitalizacji w przypadku wskazań do transportu medycznego.

(lokalizacje: ul. Zagorzynek 34, 62800 Kalisz, ul. Braci Marszlów 4, 62-700 Turek; zasięg - woj. wielkopolskie)

Świadczenia są finansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Warunkiem koniecznym jest posiadanie przez pacjenta ubezpieczenia zdrowotnego oraz potwierdzającego ten fakt dokumentu. Świadczenia udzielane są w oparciu o umowę zawartą z Wielkopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.