Contact icon

62 501 24 34

Contact icon

691 170 668 - tlenoterapia

Contact icon

792 317 779 - hospicjum, żywienie, opieka domowa

Email icon

biuro@medyk-online.pl

Śledź nas w social mediach

Facebook icon logo
Opieka paliatywna i hospicyjna w warunkach ambulatoryjnych

Opieka paliatywna i hospicyjna w warunkach ambulatoryjnych

Świadczenia opieki paliatywnej i hospicyjnej to wszechstronna, całościowa opieka i leczenie objawowe świadczeniobiorców chorujących na nieuleczalne, niepoddające się leczeniu przyczynowemu, postępujące, ograniczające życie choroby. Opieka ta jest ukierunkowana na poprawę jakości życia, ma na celu zapobieganie bólowi i innym objawom somatycznym oraz ich uśmierzanie, łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych.

Świadczenia gwarantowane realizowane w warunkach ambulatoryjnych w poradni medycyny paliatywnej obejmują:

 1. porady i konsultacje lekarskie w poradni lub w domu świadczeniobiorcy, w tym również świadczeniobiorcy, który nie został zakwalifikowany do hospicjum domowego,
 2. porady psychologa w poradni lub w domu świadczeniobiorcy,
 3. świadczenia pielęgniarskie w poradni lub w domu świadczeniobiorcy.

Porada w poradni medycyny paliatywnej lub w domu pacjenta jest to świadczenie obejmujące:

 1. badanie podmiotowe,
 2. badanie przedmiotowe,
 3. ordynacje leków, w tym leków przeciwbólowych,
 4. zapewnienie niezbędnych badań diagnostycznych,
 5. zlecenie zabiegów pielęgnacyjnych,
 6. kierowanie do podmiotów leczniczych, w tym udzielających świadczeń opieki paliatywnej i hospicyjnej w warunkach stacjonarnych lub domowych,
 7. wydawanie niezbędnych w procesie leczenia orzeczeń i opinii o stanie zdrowia świadczeniobiorcy,
 8. poradę lub wizytę w domu świadczeniobiorcy,
 9. poradę psychologiczną lub wizytę psychologa w domu świadczeniobiorcy,
 10. zabieg pielęgniarski lub wizytę pielęgniarki w domu świadczeniobiorcy.

W zakresie koniecznym do wykonania świadczeń gwarantowanych świadczeniodawca zapewnia świadczeniobiorcy nieodpłatnie badania diagnostyczne.

Świadczenia gwarantowane w warunkach ambulatoryjnych są przeznaczone dla świadczeniobiorców, których stan ogólny jest stabilny oraz którzy mogą przybyć do poradni medycyny paliatywnej sami lub którzy ze względu na ograniczoną możliwość poruszania się wymagają porad lub wizyt w domu. Świadczenia gwarantowane w warunkach ambulatoryjnych obejmują nie więcej niż 2 porady lub wizyty w tygodniu w domu świadczeniobiorców.

Warunkami realizacji świadczeń gwarantowanych są:

 1. przedstawienie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego,
 2. wskazanie medyczne, a w szczególności fakt występowania u świadczeniobiorcy jednostki chorobowej, o której mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia MINISTRA ZDROWIA z dnia 29 października 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, nierokującej nadziei na wyleczenie.

(lokalizacja: ul. Zagorzynek 34, 62-800 Kalisz)

Świadczenia są finansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Warunkiem koniecznym jest posiadanie przez pacjenta ubezpieczenia zdrowotnego oraz potwierdzającego ten fakt dokumentu. Świadczenia udzielane są w oparciu o umowę zawartą z Wielkopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.