Contact icon

62 501 24 34

Contact icon

691 170 668 - tlenoterapia

Contact icon

792 317 779 - hospicjum, żywienie, opieka domowa

Email icon

biuro@medyk-online.pl

Śledź nas w social mediach

Facebook icon logo
Świadczenia medyczne Narodowego Funduszu Zdrowia dla osób niepełnosprawnych na rok 2020

Świadczenia medyczne Narodowego Funduszu Zdrowia dla osób niepełnosprawnych na rok 2020

O programie:

Program ma na celu wsparcie zdrowotne osób niepełnosprawnych powyżej 16 roku życia posiadających orzeczenie o lekkim albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej oferowane w programie, mają na celu wspomóc powrót do aktywności społecznej i zawodowej, a często także usprawnić wykonywanie zwykłych czynności życia codziennego. Takie świadczenia mają na celu utrzymanie kondycji zdrowotnej i dobrej jakości funkcjonowania, a także podniesienie sprawności fizycznej i psychicznej.

Projekt ten finansowany jest ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego, zatem dla pacjenta są to świadczenia zupełnie BEZPŁATNE!

Warunki uczestnictwa w programie:

 • Program przygotowany jest dla Pacjentów, którzy ukończyli 16 rok życia i posiadają orzeczenie o lekkim lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, lub orzeczenie równoważne do tych dwóch stopni (w rozumieniu ustawy z dn. 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020r. poz. 426, z późn. zm.))
 • Nie wymaga skierowania od lekarza POZ ani lekarza specjalisty;
 • Świadczenia realizowane są tylko w warunkach ambulatoryjnych;

Świadczenia dostępne w programie:

KINEZYTERAPIA:

 • Indywidualna praca z Pacjentem (ćw. czynno-bierne, ćw. bierne, ćw. według metod neurofizjologicznych, metody reedukacji nerwowo-mięśniowej, ćwiczenia specjalne, mobilizacje, manipulacje);
 • Ćwiczenia wspomagane;
 • Ćwiczenia czynne w odciążeniu i czynne w odciążeniu z oporem;
 • Ćwiczenia czynne wolne i czynne z oporem;
 • Ćwiczenia izometryczne;
 • Nauka czynności lokomocji;
 • Wyciągi;

FIZYKOTERAPIA:

 • zabiegi z zakresu elektroterapii;
 • zabiegi z zakresu światłolecznictwa i termoterapii;
 • zabiegi z zakresu Leczenia polem elektromagnetycznym;
 • zabiegi z zakresu hydroterapii;
 • zabiegi z zakresu krioterapii;
 • zabiegi z zakresu terapii ultradźwiękami.

MASAŻ:

 • masaż suchy częściowy;
 • masaż limfatyczny ręczny – leczniczy;
 • masaż limfatyczny mechaniczny – leczniczy;
 • masaż mechaniczny;