Contact icon

62 501 24 34

Contact icon

691 170 668 - tlenoterapia

Contact icon

792 317 779 - hospicjum, żywienie, opieka domowa

Email icon

biuro@medyk-online.pl

Śledź nas w social mediach

Facebook icon logo
Rehabilitacja ambulatoryjna

Rehabilitacja ambulatoryjna

Jeżeli wymagasz rehabilitacji lub zabiegów fizjoterapeutycznych po przebyciu choroby lub urazu, możesz skorzystać ze świadczeń rehabilitacji leczniczej:

Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne może Ci wystawić każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego.

W przypadku stwierdzenia przez lekarza specjalistę wady postawy kwalifikującej się do rehabilitacji leczniczej lub dysfunkcji narządu ruchu, której przyczyną są wady postawy możesz skorzystać z rehabilitacji leczniczej w warunkach ambulatoryjnych. Skierowanie na zabiegi związane z leczeniem wymienionych schorzeń może wystawić lekarz specjalista (także I stopnia) rehabilitacji ogólnej, medycznej lub narządu ruchu, chirurgii ortopedycznej lub urazowo-ortopedycznej, ortopedii i traumatologii lub w trakcie specjalizacji z rehabilitacji medycznej lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

NFZ sfinansuje do 5 (pięciu) zabiegów dziennie w dziesięciodniowym cyklu terapeutycznym.

Ważne! Pamiętaj, że skierowanie na zabiegi straci ważność, jeżeli nie zostanie zarejestrowane w gabinecie/zakładzie rehabilitacji/fizjoterapii w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty wystawienia.

(lokalizacje:  ul. Zagorzynek 34. 62-800 Kalisz, Plac Wolności 6, 62-860 Opatówek, ul. Majkowska 13a, 62-800 Kalisz)

Świadczenia są finansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Warunkiem koniecznym jest posiadanie przez pacjenta ubezpieczenia zdrowotnego oraz potwierdzającego ten fakt dokumentu. Świadczenia udzielane są w oparciu o umowę zawartą z Wielkopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zakres zabiegów:

Elektroterapia:

 • galwanizacja
 • jonoforeza + lek
 • prądy TENS
 • prądy Traberta
 • prądy interferencjne
 • diadynamik
 • elektrostymulacje
 • prądy Kotz'a
 • tonoliza

Światłolecznictwo:

 • Lampa Sollux filtr czerowny i niebieski


Impulsowe pole magnetyczne niskiej częstotliwości

Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości (diatermia krótkofalowa)

Hydroterapia:
Kąpiele wirowe kończyn :

 • dolnych
 • górnych


Okłady Borowinowe

Ultradźwięki i ultrafonoforeza

Laseroterapia punktowa

Kinezyterapia:

 • indywidualna praca z Pacjentem ( ćw. bierne, ćw. czynno-bierne, ćw. czynne, ćw. czynne w odciążeniu, ćw wg. wybranych metod specjalnych, manipulacje, mobilizacje, metody reedukacji nerwowo-mięśniowej, ćw. izometryczne, ćw wspomagane, pionizacja, nauka czynności lokomocji oraz inne formy kinezyterapii)
 • wyciągi

Krioterapia:

 • miejscowa
 • ogólnoustrojowa

Masaż:

 • klasyczny
 • limfatyczny
 • mechaniczny (AQUAVIBRON)
 • mechaniczny limfatyczny (BOA)